Belgian Lawyers for Africa - It's Legal to Care VZW

info@belgianlawyers4africa.be

KBO-nummer: 0728.498.308

©2019 door Belgian Lawyers for Africa

Projecten

“Belgian Lawyers for Africa – It’s Legal to Care!” focust zich op twee noodzakelijkheden in het leven: voedsel en drinkbaar water.

Statistieken tonen aan dat beschikbaarheid van voedsel en toegang tot water nog steeds de grootste obstakels blijven in Zambia. Terwijl wij zuiver water vanzelfsprekend vinden, hebben maar liefst 6,3 miljoen Zambianen geen toegang tot drinkbaar water. Dit komt neer op één derde van de totale Zambiaanse bevolking. Een onrustwekkend aantal kinderen sterft jaarlijks aan onzuiver water, slechte hygiëne en gerelateerde ziektes. Daarbovenop werd Zambia dit jaar getroffen door een extreme droogte, waardoor de situatie erger is dan ooit tevoren.

Wij zullen aan de slag gaan in verschillende Chiefdoms van de Kazungula en Livingstone-districten van de zuidelijke provincie van Zambia. Deze regio bestaat uit meer dan 100 afgelegen dorpen en 12 scholen. De regenval is nergens zo laag in Zambia dan in de Zuidelijke provincies, waardoor de toegang tot water en voedsel bijzonder moeilijk is. 

 

In samenwerking met "The Butterfly Tree" hebben wij twee initiatieven opgezet om deze problemen te bestrijden.

Het Waterputtenprogramma

b1.jpg

Om te zorgen voor betrouwbare bronnen van zuiver water, is onze vzw van plan om gaten te boren op plaatsen waar de nood het grootst is. Leidingen zullen meer dan 50 meter diep worden geboord om aan water te kunnen, ongeacht de weersomstandigheden. De putten worden afgesloten met een betonnen omhulsel om vervuiling te voorkomen. Om de lokale economie te ondersteunen, werken we alleen samen met Zambiaanse boorbedrijven en lokale arbeidskrachten.

b2.jpg

Deze nieuwe toegang tot water is de eerste stap op weg naar zelfvoorziening. De boorgaten zullen de impact van droge periodes kunnen beperken en de mensen rondom de waterputten kunnen hun eigen voedselproductie opzetten. De boorgaten kunnen ook worden gebruikt voor drinkwater, irrigatie en sanitaire doeleinden.

b3.jpg

Wist je dat een put ongeveer 1.000 mensen van water kan voorzien en meer dan 20 jaar mee gaat?

Het Landbouwprogramma

Met de nieuw aangelegde waterputten zullen de omliggende gebieden niet langer afhankelijk zijn van regenlandbouw. Onze VZW zal zaden en meststoffen leveren die, in combinatie met de irrigatie van de waterputten, voldoende voedsel zal leveren tijdens het droge seizoen.

a1.jpg

Via de methode van “zaadrecyclage” zal de eerste oogst als basis dienen voor het volgende seizoen. Die gewassen leveren op hun beurt weer zaadjes op, die in de volgende cyclus worden gebruikt. Het resultaat is een continue voedselproductie. Dit is met name relevant voor maïs en andere groenten die een evenwichtige voeding mogelijk moeten maken.

a2.jpg

Wist je dat we voor 100 euro voldoende gewassen kunnen telen om een school van 375 kinderen voor één droogseizoen te voeden?

a3.jpg